Redaktionella uppdrag och tjänster

 

Grundarvode

  1.   Fotografering:    1 500 kr/tim.
    Tillägg

  2.   Assistent:    900 kr/tim.

  3.   Kvälls- och helgtillägg:    25% av grundarvodet/tim.

  4.   Normal bildredigering,  ca 6 bilder/tim:     900 kr/tim.

Milersättning  40 kr/mil eller faktiska kostnader.

Efter beställning  CD/DVD/USB:  300 kr/st.

Vid samtidig publicering    I tryckt media och på Internet, tillkommer ett tillägg på 50% på grundarvodet för ett års användning.

Övriga kostnader   Material, rekvisita, hyra av utrustning, lokaler, övriga resor m.m. debiteras med faktiska kostnader.

Minimum debitering    2 tim.

Kostnader för bilder, se prislista redaktionella uppdrag.

Alla priser exklusive 25% moms.

Kostnadskalkyl.xls (ca 76 Kb)

Att ladda ner