Att köpa bilder. Hur går man till väga och vad kostar det?

X

 

De flesta bilder i bildarkivet är till salu. Bröllopsbilder och porträtt är inte direkt till salu, utan måste först godkännas av de avbildade personerna.

Det finns två olika sätt att beställa bilder på. Se även länkar till olika priskategorier längst ner.

OBS! Om bild- eller kontakt formulären ej fungerar eller känns krångliga, så prova med vanlig e-post eller ring 0733-51 42 11.


Köp av bilder via bildformuläret

 1. Innan du går till formuläret för bildbeställning, anteckna då bildernas namn och tänk på att vissa bilder kan ha samma namn,
  så skriv gärna lite förklarande notering om t.ex. inom vilket område, ex Natur.

 2. Du fyller i formuläret. Alla uppgifter hanteras konfidentiellt och lagras inte i någon extern databas eller register.

 3. Om du vill beställa flera bilder, så separerar du varje bildnamn med ett komma eller så fyller du i ett nytt formulär för varje bild och skickar.

 4. Bildstorleken, blir samma för alla bilder i samma formulär, det samma gäller antalet bilder.

 5. Så om du vill ha bilder med olika storlekar och olika antal, måste du beställa varje bild var för sig i ett eget formulär.
  Obs! När ett formulär är skickat så rensar du sidan genom att ladda om sidan och det är lite olika beroende på din web läsare.

 6. Digitala bilder levereras via en Internet länk, Dropbox, e-post eller USB.

 7. Utskrivna bilder levereras via post eller personligt bud.


Köp av bilder via kontaktformuläret

 1. Innan du går till formuläret, skriver e-post eller ringer, anteckna då gärna namnet på bilderna, se ovan.

 2. Du kommer till Kontakt sidan där telefonnummer, e-postadress och kontaktformulär finns.

 3. Välj på vilket sätt du vill beställa.

 4. Om du ringer och jag inte är tillgänglig, lämna gärna ett meddelande så ringer jag tillbaka eller så försöker du lite senare.

 5. Om du skickar e-post direkt via länken så kommer ditt lokala e-post program att användas.

 6. Kom ihåg att vara tydlig med bildnamn, storlek (vid utskrift) och antal.

 7. Om du använder kontaktformuläret, så behövs tre saker, Namn, E-post och ett Meddelande.Digitala bilder levereras via en Internet länk, Dropbox, e-post eller USB.

Utskrivna bilder levereras via post eller personligt bud.


Prislista (privat)    Gäller om man som privat person önskar köpa enstaka bilder för privat bruk.

Prislista (företag)    Gäller för företag som skall använda bilder i sin verksamheten.

Prislista (arkivbilder för tryck)    Gäller om bilder skall användas för trycksaker, publicering eller liknande.