Kommersiella uppdrag och tjänster

 

Grundarvode

  1.   Fotografering:    2 000 kr/tim.
    Tillägg

  2.   Assistent:    900 kr/tim.

  3.   Kvälls- och helgtillägg:    25% av grundarvodet/tim.

  4.   Normal bildredigering, ca 6 bilder/tim:     1 500 kr/tim.

Milersättning    40 kr/mil eller faktiska kostnader.

Efter beställning    CD/DVD/USB:  300 kr/st.

Fri användning    För fri användning i verksamheten under ett år tillkommer ett tillägg på 50-150% på grundarvodet beroende på kundens storlek och omfattningen av verksamheten.

Övriga kostnader    Material, rekvisita, hyra av utrustning, lokaler, övriga resor m.m. debiteras med .faktiska kostnader.

Minimum debitering    2 tim.

Kostnader för bilder, se prislista kommersiella uppdrag.

Alla priser exklusive 25% moms.

Kostnadskalkyl.xls (ca 76 Kb)

Att ladda ner