IT uppdrag med Qlik’s produkter

 

Grundarvode

  1.   Konsultarvode:    650 kr/tim.
    Tillägg

  2.   Kvälls- och helgtillägg:    25% av grundarvodet/tim.

Milersättning  40 kr/mil eller faktiska kostnader.

Övriga kostnader   Material, hyra av utrustning, lokaler, övriga resor m.m. debiteras med faktiska kostnader.

Minimum debitering    16 tim.

Alla priser exklusive 25% moms.