Bröllop, porträtt och privata uppdrag och tjänster (ej paket)

 

Tillägg

  1. Assistent:    500 kr/tim.

  2. Kvälls- och helgtillägg:    25% av grundarvodet/tim.

  3. Bildredigering, ca 10 bilder/tim:    600 kr/tim.

Milersättning  40 kr/mil eller faktiska kostnad.
Kostnader för bilder, se prislista privata uppdrag.

Övriga kostnader   
Material, rekvisita, hyra av utrustning, lokaler, samt

övriga resor m.m. debiteras med faktiska kostnader.

Minimum debitering   2 tim.

Paketpriser, fast kostnad, se paketpriser.

Alla priser inklusive 25% moms.

Grundarvode

  1. Bröllops fotografering:

  2. Porträtt fotografering:

  3. Övriga privata uppdrag:


1 200 kr/tim.

800 kr/tim.

500 kr/tim.

Prislista.pdf (ca 1.2 Mb) (pdf)

Kostnadskalkyl.ods (ca 76 Kb) (OpenOffice)

Kostnadskalkyl.xls (ca 76 Kb) (Excel)

Att ladda ner